Firmy

Hľadáte spoľahlivého partnera v oblasti elektroinštalácií, ktorý do vašej firmy vnesie svetlo? Firma Elkonekt rozžiari nie len firmy, ale i výrobné haly, obchodné či priemyselné priestory a administratívne centrá. Vieme toho oveľa viac:

  • Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie
  • Revízie – elektrických spotrebičov a zariadení (STN 33 1610, STN 33 1600) , bleskozvodov (STN EN 62305 – 1 až 4) a objektov podľa STN 33 1500
  • Výroba a dodanie elektrických rozvádzačov na mieru
  • Elektroinštalácie – montáž kabeláže, elektrické prípojky
  • Štruktúrovaná kabeláž – návrh a montáž kabeláže, montáž RACK skríň, certifikácie siete
  • Facility manažment – správa priemyselných parkov
  • Komplexná správa a údržba trafostaníc do 22 kV – ročné údržby, pravidelný servis, odborné prehliadky a odborné skúšky, pravidelné preskúšanie a dodanie OPP, zabezpečenie úradných skúšok
  • Rekonštrukcia osvetlenia objektov a priemyselných parkov
  • Analýza kvality elektrickej siete
  • Protipožiarne prestupy Hilti

Chcete nadviazať
partnerskú spoluprácu?

KONTAKTOVAŤ